TÜKETİCİ, ilk malı teslim aldığı günden başlamak üzere on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla SATICI’ya sözleşmede belirtilen adresine yöneltilmesi yeterlidir. Satıcı, malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, TÜKETİCİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı Satıcı’nınadresine geri göndermek zorundadır.

Bu hakkın kullanılması halinde,


a) Ürünün faturası,
b) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Ekinde bulunan Cayma Formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 iş günü içerisinde toplam bedeli ve TÜKETİCİ’yi borç altına sokan belgeleri TÜKETİCİ’ye iade etmekle yükümlüdür.
e) TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa TÜKETİCİ kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Anılan sürelerde ve şartlarda cayma hakkının kullanılmaması veya istenen bilgi ve belgelerin sağlanmaması veya yasal olarak kendisine verilen herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeni ile TÜKETİCİ, cayma hakkını kaybeder.


TÜKETİCİ’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, TÜKETİCİ tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile birlikte 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. İade edilecek ürün/ürünlerin yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış olması ve kullanılmamış olması şarttır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR